Privacybeleid

WIE ZIJN WIJ?

Deze website www.tibatempeh.com (de “Website”) is eigendom van en wordt beheerd door Tiba Tempeh, geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 12041656 (in deze verklaring “wij”, “onze” of “ons” genoemd).

DOEL VAN DEZE VERKLARING

Deze privacyverklaring informeert u over de informatie die we over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt of ons op een andere manier informatie verstrekt.

Het vertelt u ook hoe u uw rechten kunt uitoefenen (inclusief het recht om bezwaar te maken tegen een deel van de gegevensverwerking die we uitvoeren). Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, vindt u in het gedeelte “Uw rechten” hieronder.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Gegevens over siteverkeer en informatie over uw computer

Hoe gebruiken we deze gegevens?

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken we cookies om het volgende te verzamelen:

 • Informatie over uw gebruik van onze website – we verzamelen standaard internetloggegevens en details over gedragspatronen van bezoekers.
  • We gebruiken deze informatie om bezoekersaantallen, hun gebruik van verschillende delen van de website en eventuele nuttige functies of links vast te leggen. We gebruiken deze informatie niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren.
   • We gebruiken een derde partij, Google Analytics, om deze informatie te verzamelen, maar deze wordt alleen verwerkt op een manier die niemand identificeert. We doen geen enkele poging om de identiteit te achterhalen van degenen die onze website bezoeken, en staan Google niet toe om dat te doen.
   • We maken gebruik van een derde partij, Google Tag Manager, om informatie van onze site naar Google Analytics te sturen en wordt verwerkt op een manier die niemand identificeert. We doen geen enkele poging om de identiteit te achterhalen van degenen die onze website bezoeken, en staan Google niet toe om dat te doen.
 • Informatie over uw computer; dit omvat uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype.
  • We gebruiken deze informatie om de veiligheid van onze website te handhaven en om trends te identificeren, zodat we de prestaties ervan kunnen verbeteren.
  • We gebruiken deze informatie ook om de website aan te passen aan uw interesses en om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website zo effectief mogelijk voor u wordt gepresenteerd en om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van de website, wanneer u daarvoor kiest.
  • We gebruiken deze informatie niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren.

Wij verzamelen deze informatie met het oog op onze gerechtvaardigde belangen bij het onderhouden en beheren van onze website en het waarborgen van de veiligheid ervan. Als u niet wilt dat wij deze informatie verzamelen, kunt u de “do not track” (“DNT”) -functie van uw webbrowser gebruiken om ons te laten weten dat u niet wilt worden gevolgd wanneer u onze website bezoekt. Meer informatie over DNT is te vinden op

https://allaboutdnt.com.

Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken op onze website, zie ons Cookiebeleid

Hoe lang bewaren we deze informatie?

We bewaren informatie over uw bezoek aan onze website alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden die we hebben genoemd. Doorgaans verwijderen we de browse-informatie van gebruikers om de 2 jaar.

Met wie delen we deze informatie?

We delen informatie over bezoekers van onze website met dienstverleners die ons helpen bij het beheren en beheren van de website.

We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met advertentienetwerken, hoewel u aan de hand van deze informatie niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Waar brengen we deze informatie naartoe?

[Informatie die we verzamelen over uw gebruik van onze website wordt opgeslagen binnen en niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte.

INFORMATIE DIE U ONS TOESTUURT – VRAGEN

Hoe gebruiken we deze gegevens?

U hoeft ons niet rechtstreeks informatie te verstrekken wanneer u onze website gebruikt. Als u ervoor kiest om onze functie ‘contact met ons opnemen’ te gebruiken of op een andere manier contact met ons op te nemen, zullen we de informatie die u ons stuurt gebruiken om uw vraag te beantwoorden. Wanneer wij uw persoonsgegevens voor dit doel gebruiken, doen wij dit voor ons gerechtvaardigd zakelijk belang om met u te communiceren in overeenstemming met uw wensen en verwachtingen. We zullen deze gegevens ook gebruiken voor onze legitieme belangen om toegang te krijgen tot passend professioneel advies en om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan ons bedrijf is onderworpen.

Hoe lang bewaren we deze informatie?

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om uw vraag te behandelen. Normaal gesproken bewaren we routinematige vragen gedurende 6 maanden, maar in sommige gevallen (bijvoorbeeld wanneer de vraag betrekking heeft op een contract tussen ons, of wanneer we juridisch advies moeten inwinnen om op een klacht te reageren) moeten we mogelijk een overzicht van onze communicatie tot 6 jaar bewaren.

Met wie delen we deze informatie?

Wij zullen uw gegevens delen met onze dienstverleners en onze professionele adviseurs indien dit nodig is om een vraag of klacht op te lossen.

Anders zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij:

 • wij uw toestemming hebben;
 • we wettelijk verplicht zijn om dit te doen;
 • dit is nodig zodat we onze gebruiksvoorwaarden, rechten of eigendommen of de rechten of eigendommen van derden kunnen afdwingen; of
 • Dit is noodzakelijk in verband met de verkoop van ons bedrijf of de activa ervan (in welk geval uw gegevens worden bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseurs van eventuele potentiële kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren).

Waar brengen we deze informatie naartoe?

Informatie die u ons via onze website toestuurt, wordt opgeslagen binnen en niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte.

INFORMATIE DIE U ONS TOESTUURT – PROMOTIONELE ACTIVITEIT

Hoe gebruiken we deze gegevens?

Als u ervoor kiest om ons persoonsgegevens te verstrekken in het kader van promotionele activiteiten die door Tiba Tempeh worden uitgevoerd (bijvoorbeeld door deel te nemen aan prijsacties of deel te nemen aan activiteiten waarvan u op de hoogte bent gesteld dat ze worden gefilmd of gefotografeerd door Tiba Tempeh of onze dienstverleners), kunnen we deze persoonsgegevens gebruiken voor onze legitieme zakelijke belangen in overeenstemming met uw wensen en verwachtingen. Dit kan inhouden dat de gegevens worden gebruikt voor (i) de promotie van ons merk en onze goederen; Of (ii) met u te communiceren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen ons gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden.

We zullen deze gegevens ook gebruiken voor onze legitieme belangen om toegang te krijgen tot passend professioneel advies en om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan ons bedrijf is onderworpen.

Als u ons uw gegevens verstrekt in verband met een deelname aan een wedstrijd, prijstrekking of andere prijsactie, zullen we deze gebruiken om de prijsactie te beheren, om resultaten te communiceren waar relevant en om prijzen te leveren. Wanneer we uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken, doen we dit omdat het voor ons noodzakelijk is om deze informatie te verzamelen en te gebruiken voor de uitvoering van ons contract met u in overeenstemming met de regels van de promotie.

Hoe lang bewaren we deze informatie?

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de betreffende promotionele activiteit te voltooien. Informatie die we bewaren in verband met het beheer van wedstrijden, prijstrekkingen en promoties wordt gewoonlijk 6 jaar bewaard

Met wie delen we deze informatie?

Wij zullen uw gegevens delen met onze dienstverleners en onze professionele adviseurs als dit nodig is om dit nodig te hebben.

Anders zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij:

 • wij uw toestemming hebben;
 • we wettelijk verplicht zijn om dit te doen;
 • dit is nodig zodat we onze gebruiksvoorwaarden, rechten of eigendommen of de rechten of eigendommen van derden kunnen afdwingen; of
 • Dit is noodzakelijk in verband met de verkoop van ons bedrijf of de activa ervan (in welk geval uw gegevens worden bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseurs van eventuele potentiële kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren).

Waar brengen we deze informatie naartoe? Informatie die u ons verstrekt in verband met promotionele activiteiten wordt opgeslagen binnen en niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte.

DIRECT MARKETING

Hoe gebruiken we deze gegevens?

We zullen de contactgegevens die u ons geeft gebruiken om promotionele informatie te leveren die u aanvraagt of waarvan wij denken dat deze u kan interesseren. We zullen deze informatie ook gebruiken om inzicht te krijgen in de behoeften en interesses van ons klantenbestand en om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te evalueren.

Wij nemen alleen contact met u op voor marketingdoeleinden per e-mail en/of sms als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Wanneer we uw gegevens gebruiken voor onze direct marketingdoeleinden, doen we dit voor onze legitieme belangen bij het promoten van ons bedrijf en de goederen die we aanbieden.

Hoe lang bewaren we deze informatie?

We bewaren informatie voor direct marketingdoeleinden zolang u geïnteresseerd blijft in het ontvangen van onze marketingcommunicatie. We gebruiken trackingtechnologie om ons te helpen de effectiviteit van onze e-marketing te controleren en contacten uit onze e-marketingdatabase te verwijderen na 2 jaar inactiviteit van de ontvanger.

U kunt ons laten weten dat we moeten stoppen met het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen en u kunt zich op elk moment afmelden voor e-mailmarketing door gebruik te maken van onze afmeldfunctie.

Met wie delen we deze informatie?

Waar nodig delen we deze gegevens met onze leveranciers en dienstverleners.

Anders zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij:

 • wij uw toestemming hebben;
 • we wettelijk verplicht zijn om dit te doen;
 • dit is nodig zodat we onze gebruiksvoorwaarden, rechten of eigendommen of de rechten of eigendommen van derden kunnen afdwingen; of
 • Dit is noodzakelijk in verband met de verkoop van ons bedrijf of haar activa

UW RECHTEN

U kunt ons te allen tijde vragen om u een kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken. Met betrekking tot persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die door ons worden bewaard met het oog op het aangaan van een overeenkomst tussen ons of op basis van uw toestemming, hebt u het recht om ons te vragen om een kopie van deze informatie in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, zodat u deze kunt hergebruiken of delen met andere organisaties.

Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren of aan te vullen.

In sommige omstandigheden heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens en kunt u ons vragen om ons gebruik van uw gegevens te beperken en te verwijderen.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze rechten. Het is voor ons bijvoorbeeld niet mogelijk om uw gegevens te verwijderen als we wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren of als we ze bewaren in verband met een contract met u. Evenzo kan de toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonlijke informatie over een andere persoon zou onthullen of als we wettelijk verhinderd zijn om dergelijke informatie openbaar te maken.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, dient u contact met ons op te nemen hello@tibatempeh.com

CONTACT MET ONS OPNEMEN EN UW RECHTEN OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring zijn welkom en moeten worden gericht aan Tiba Tempeh, 12 Fletcher Crescent, Ponteland, Newcastle Upon Tyne, NE20 0FJ.

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner (ICO). U kunt details vinden over hoe u dit kunt doen op de ICO-website op https://ico.org.uk/concerns/ of door hun hulplijn te bellen op 0303 123 1113.

Schrijf je in voor de Tiba Tempeh nieuwsbrief

Inschrijven

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.